Συχνές Ερωτήσεις για το ενεργειακό πιστοποιητικό

Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ είναι έντυπο με το οποίο πιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Ανάλογα με τα ποσά πρωτογενούς ενέργειας που δαπανώνται για την θέρμανση, την ψύξη, τον φωτισμό, την κατανάλωση ζεστού νερού, κτλ, το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μια κατηγορία (από Α+ έως Η). Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή μετά τη διενέργεια επιθεώρησης του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του. Παράλληλα με την κατάταξη του κτιρίου στο ΠΕΑ ο ενεργειακός επιθεωρητής προτείνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Πότε χρειάζεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015, από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) για όλα τα κτίσματα (και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ.), όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται (κατοικία, μόνικη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία, κοινωνική πρόνοια, κτλ).
Ειδικότερα:
Νέα και ριζικά ανακαινισμένα κτίρια:
  • Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.
Υφιστάμενα κτίρια:
  • Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για κάθε πώληση - αγορά ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα).
  • Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη.
  • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον".
Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;
Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι σε ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.
Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια του κτιρίου;
Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος).
Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήριο υγρών καυσίμων.
Ποια είναι η χρονική ισχύς για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια, με τις εξής δύο εξαιρέσεις:
  • Κτίρια που εντωμεταξεί έχουν ανακαινιστεί ριζικά.
  • Κτίρια που στα πλαίσια του "εξοικονόμηση κατ' οίκον" έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά και πρέπει να εκδοθεί νέο ΠΕΑ κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος για να πιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
Τι πρέπει να κάνω για να εκδόσω πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το ακίνητό μου;
Επικοινωνήστε μαζί μας και ο ενεργειακός επιθεωρητής:
  • Θα σας δώσει οικονομική προσφορά.
  • Θα σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έντυπα για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.
  • Θα κλείσει ραντεβού για να επισκεφτεί το προς επιθεώρηση ακίνητο.
  • Θα σας συναντήσει εντός τριών (3) ημερών για να σας παραδώσει το πιστοποιητικό.
Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης αλλάζουν εάν αλλάξει ο ιδιοκτήτης;
Το ενεργειακό πιστοποιητικό ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα. Μπορεί να εκδοθεί, χωρίς επιπλέον κόστος, σε αντίγραφα προκειμένου να παραδοθεί σε περισσότερους από έναν αγοραστές.
Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;
Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας καθορίζεται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Eπικοινωνήστε μαζί μας για να πάρετε προσφορά για το ακίνητό σας!
Ποιες κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό;
Στο άρθρο 20 του Ν.4122/1013 (ΦΕΚ 42 Α’) ορίζεται ότι σε περίπτωση παράληψης της έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού σε ακίνητο που δεν εξαιρείται από την υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.