Ενεργειακό Πιστοποιητικό Θεσσαλονίκη

 • Η εμπειρία μας

 • Από το 2001 με υπευθυνότητα και συνέπεια δραστηριοποιούμαστε στην εκπόνηση μελετών, τη κατασκευή και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.
 • Ειδικευόμαστε σε ενεργειακά θέματα και την ελαχιστοποίηση των οικιακών καταναλώσεων.
 • Είμαστε πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές στη Θεσσαλονίκη, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 • Από το 2011 έχουμε εκδώσει πάνω από 750 ενεργειακά πιστοποιητικά σε όλη τη Θεσσαλονίκη.


Χρήσιμες Πληροφορίες για το ενεργειακό πιστοποιητικό
Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ είναι έντυπο με το οποίο πιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή μετά τη διενέργεια επιθεώρησης του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του.

Παράλληλα με την κατάταξη του κτιρίου στο ΠΕΑ ο ενεργειακός επιθεωρητής προτείνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πότε χρειάζεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια έκτασης άνω των 50τμ. 

Νέα και ριζικά ανακαινισμένα κτίρια:

 • Απαιτείται έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.
Υφιστάμενα κτίρια:
 • Για κάθε πώληση - αγορά ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου, καθώς και ενοικίαση, αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον".
Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για τις εξής περιπτώσεις:
 • για κτίριο με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ
 • για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήριο υγρών καυσίμων.
Περισσότερα...