Ενεργειακό Πιστοποιητικό Δικαιολογητικά

Για να εκδώσουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό σας, πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής θα επισκεφτεί το ακίνητό σας προκειμένου να διεξάγει την προβλεπόμενη από τον νόμο ενεργειακή επιθεώρηση.


Πριν ξεκινήσει η διαδικασία είναι καλό να έχετε συγκεντρώσει τα παρακάτω έντυπα και στοιχεία:

 • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 • Σχέδιο κάτοψης του προς επιθεώρηση ακινήτου.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Το συμβόλαιο του ακινήτου.
 • Τον Κωδικό Αριθμό Κτηματολογίου του Ακινήτου (ΚΑΕΚ) - εναλλακτικά τον αρ. πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο και τον κωδικό ιδιοκτησίας.
 • Έγγραφα νομιμοποίησης εφόσον στο ακίνητο υπάρχουν χώροι για τους οποίους έχει γίνει τακτοποίηση - νομιμοποίηση.
 • Μελέτη θερμομόνωσης αν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά το 1980.
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα εφόσον υπάρχει λέβητας στο προς επιθεώρηση ακίνητο.
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση κατοικίας, ΔΟΥ, Τηλέφωνο).
 • Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.
 • Η ύπαρξη εντύπων (manual) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών κλιματισμού και ατομικών λεβήτων αερίου (εφόσον υπάρχουν) θα βοηθήσει στη διαδικασία της επιθεώρησης.

Σημαντικό!
Για να πραγματοποιηθεί η ενεργειακή επιθεώρηση, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής θα έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους του κτιρίου (λεβητοστάσιο, ταράτσα, κτλ).
Η ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί να προχωρήσει παρά την απουσία κάποιων εκ των παραπάνω εντύπων. Ενημερώστε τον ενεργειακό επιθεωρητή προκειμένου να διαχειριστεί έγκαιρα οποιαδήποτε έλλειψη.


Κατεβάστε την λίστα με τα έντυπα από εδώ.